Orgeln i Stora Sköndals kyrka

I många år firade man gudstjänst i diakoniinstitutionens huvudbyggnad, det nuvarande huvudkontoret.

Men man längtade efter en riktig kyrka. När bygget väl kom igång fanns inga gränser för människors 

engagemang. Penninggåvor strömmade in från när och fjärran. Gårdens folk deltog med liv och lust 

i arbetet tillsammans med yrkeskunnigt folk. Om detta sade arkitekten Hakon Ahlberg: – Det har varit 

roligt att arbeta med den här kyrkan. Från början har det varit en offervilja, som jag inte trodde fanns 

i vår tid. Det sätt på vilket kyrkan kom till var idealiskt för ett kyrkobygge, därför att det var en sådan 

enig samverkan mellan dem som arbetade. Stora Sköndals kyrka invigdes på Tacksägelsedagen år 1929. 

Bredvid kyrkan reser sig klockstapeln som invigdes året därpå. Klockklangen når vida omkring och 

markerar att Stora Sköndals kyrka i dag är hela stadsdelen Sköndals kyrka. Allt från altarets antependium 

till vapenhusets ekportar och klockstapeln tillverkades av Stora Sköndals eget folk. Sedan några år tillbaka 

ägs kyrkan gemensamt av Stiftelsen Stora Sköndal och Farsta församling. Församlingens personal arbetar 

nära stiftelsens präst och diakon och man finner hela tiden nya samarbetsformer. Klockorna kallar till guds-

tjänst nästan varje dag. Ett trivsamt och ändamålsenligt församlingshem bidrar också till den gemenskap 

man vill skapa i och omkring kyrkan. Källa: Svenska kyrkan

  Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Läktarorgeln är byggd av Grönlunds Orgelbyggeri AB 1961 och har 27 stämmor.

DISPOSITION

RP (Man I) HV (Man II) BV (Man III) Pedal
Gedackt 8' Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 8' Kvintadena 4' Gedackt 8'
Blockflöjt 4' Oktava 4' Principal 2' Principal 4'
Oktava 2' Rörkvint 2 2/3' Sifflöjt 1' Nachthorn 2'
Kvinta 1 1/3' Gemshorn 2' Sesquialtera 2 ch Fagott 16'
Scharf 3 ch Mixtur 4 ch Cymbel 2 ch Regal 4'
Krumhorn 8' Trumpet 8' Rankett 16'  
Tremulant   Tremulant  

Koppel: BV/HV, RP/HV, HV/P, BV/P.

Mekanisk

Åter hemsidan