Skokloster kyrka

Skoklosters kyrka (bild), belägen på Skofjärdens strand vid Skoklosters slott, räknas till ett av de viktigaste 

monumenten bland Mälardalens tegelkyrkor. Den anlades som klosterkyrka för cisterciensernunnor, men fungerade 

även som sockenkyrka. Klosterbyggnaderna är numera helt förstörda. På en höjd ca en kilometer nordväst om 

kyrkan ligger ruinen efter en äldre föregångare, den så kallade Flasta mur eller Flasta kyrkoruin, en romansk kyrka 

med smalare absidförsett kor och västtorn. Kyrkan är en treskeppig basilika i tegel, med rakslutet kor av samma 

bredd som mittskeppet. På korets södra sida ligger det Wrangelska gravkoret, som troligen stod klart 1639. Sakri-

stian är sekundärt inrymd i den östligaste delen av norra sidoskeppet. Kyrkans ingång är belägen i väster. 

Strax intill kyrkans sydvästra hörn står en klockstapel, uppförd 1743. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 ORGLAR

 

ORGEL

Skoklosterorgeln byggdes 1667 av Joachim Richborn, Hamburg, samma orgelbyggare som 1680 levererade

en ny orgel till Norrköping.  Orgeln har rekonstruerats av Mads Kjersgaard, och i med rekonstruktionen av 

ett annat orgelpositiv från 1600-talet i Lübeck så uppdagade han Skoklosterorgeln inte kom från Polen som 

man tidigare trott.

Orgeln skänktes at slottsherren Carl Gustaf Wrangel 1674, och det sades då vara ett krigsbyte från Oliwa-

klostret i Polen. Orgeln har genom åren sålts runt i flera grannförsamlingar.

1964 rekonstruerades orgeln som hittades i botten på en skrubb. Piporna var då mycket skadade och till-

knycklade, men det mesta av orgeln fanns kvar.

 

DISPOSITION:

ÖVRE MANUALEN  - CDEFGA  -c3

Gedackt 8'

Quintadena 4'

Dulcian 16'  (1964)

Krummhorn 8'  (1964)

Cymbelstjärna  (1964)

 

UNDRE MANUALEN  - CDEFGA  -c3

Principal 8'  (Treble, b-)

Principal 4'

Octava 2'

Sedecima 1'

Sexquialter II

 

Festmarsch 

Edvard Grieg 1843-1907

 

Preludium i F

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Madrigal

Okänd tonsättare

Inspelningarna gjorda på nya Allen-orgeln

Vid orgeln: Ulf Norberg

Inspelningarna gjorda den 12 okt 2010 av A. Söderlund

 

 

 

 

 

Åter hemsidan