Skogstibble kyrka

ORGEL

Byggd 1879 av E A Setterquist & Son, Örebro

1957 omdisponerad *

Man:

Borduna 16' B/D

Principal & Salicional 8' B

Principal 8' D

Rörflöjt 8'

Octava 4'

Flöjt 4'

Kvinta 2 2/3' D*

Octava 2'

Mixtur III-IV 1 1/3' **

Bihangspedal

* = före 1957 Salicional 8' D

** = före 1957 Trumpet  8'

Fasad från 1879

Föregående orgel, troligen kyrkans först byggd 1739 av Carl Holm, Uppsala

 

Åter hemsidan