Skogs kyrka

ORGEL

Byggd 1934 av Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB, Sundbyberg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Oktava 4' (fasad)

Blockflöjt 4'

 

Kvintadena 4'

Kvinta 1 1/3'

 

Oktava 2'

 

 

Mixtur II-III

 

 

Fasad från föregående orgel byggd 1849 av Johan Gustaf Ek, Torpshammar. 5 st

Åter hemsidan