Skepptuna kyrka

Kyrkan av sten härrör från 1200-talets början och förlängdes mot öster ca 1300. Vid 1400-talets mitt välvdes den, 

och det kraftiga tornet med rika tegelblinderingar byggdes. Vidare tillkom sakristia och vapenhus. Interiören har kalk-

målningar från ca 1400. Altarskåpet är utfört i Bryssel vid 1500- talets början. En skulptur av Thomas Becket från 

1400-talets slut, tillskriven Bernt Notkes verkstad, finns i Statens historiska museum. Dopfunten dateras till 1500-talets 

början. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1956 av Åkerman & Lund, Orgelbyggeri AB

HV

RP

Pedal

Principal 8'

Rörgedackt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Principal 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4' Koralbas 4'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Regal 4'
Mixtur 4-5 ch Scharf 2 ch Nachthorn 2'

Rörflöjt 8'

Skalmeja 8'

Rauschkvint 3ch

Trumpet 8'

 

Fagott 16'

Sedvanliga koppel

Mekansik

Föregående orgel byggd av E Eriksson, Sundbyberg 1907.

11 stämmor, 2 manualer och pedal

 

Åter hemsidan