Skederids kyrka

Kyrkans äldsta delar bör ha uppförts under senare delen av 1200-talet. Från början var byggnaden liten och bestod av nuvarande 

sakristia och kor. Sakristian var då kor och koret var långhus. Under 1300-talet brann kyrkan och taket förstördes. Ett nytt tak 

byggdes upp med tunnvalv av trä. 1391 helgonförklarades Birgitta vilket ledde till att kyrkan i Skederid blev vallfartskyrka. Man 

behövde snart en större kyrkobyggnad och vid mitten av 1400-talet byggdes ett nytt långhus väster om den befintliga kyrkan. 

Några årtionden senare försågs kyrkorummet med tegelvalv. Nuvarande vapenhus vid södra sidan byggdes före år 1527. Vapen-

huset som inreddes till kapell har en bevarad altarnisch. Gamla koret fick fortsätta tjänstgöra som kor vilket resulterade i ett 

ovanligt långt kyrkorum. Under medeltiden tillkom kalkmålningar. Av dessa återstår en ranka på valvbågen ovanför altaret 

samt konsekrationskors i koret och sakristian. Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1950 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8' *

Fugara 8' *

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8' *

Oktava 8'

Oktava 4' *

Principal 4'

Flöjt 4'

Quinta 2 2/3' *

Flöjt 4' *

Fagott 16'

Oktava 2' *

Nasat 2 2/3'

 

Mixtur IV 1 1/3'

Blockflöjt 2'

 

Corno 8'

Ters 1 3/5'

 

 

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad och stämmor märkta * från 1857.

tidigare orglar:

På 1600-talet hade kyrkan ett gammalt orgelverk.

1833, ett positiv.

1857, orgel byggd av J Blomquist & A V Lindgren, Stockholm

 

 

Åter hemsidan