Skara domkyrka

Kyrkans orglar: Skara domkyrka har tre orglar, nämligen läktarorgeln, kororgeln och en

continuo-orgel som inhandlades 2002. Redan på 1100-talet lär det ha funnits en orgel i

domkyrkan. Tidigare kända orglar är en orgel med 24 stämmor, byggd 1697 av Hans

Heinrich Cahman och Jonas Årman. Orgeln byggdes om av Johan Everhadt s:r, Skara

1788. Den närmast föregående orgeln var byggd av Johannes Magnusson, Göteborg,

1894, och hade 33 stämmor.

 

 

LÄKTARORGELN

Den nuvarande läktarorgeln är byggd 1964 av Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri,

Köpenhamn, Danmark. Orgeln har 46 stämmor fördelade på tre manualer (spelbord

för händerna) och pedal. De tre manualerna styr ett huvudverk som innehåller de

kraftigaste stämmorna, ett svällverk, där orgelpiporna är instängda bakom luckor

som kan öppnas och stängas med en fotpedal, samt ett ryggpositiv, med orgelpipor

placerade i läktarskranket.

DISPOSITION

Huvudverk II

Ryggpositiv I

Svällverk III

Pedal

Pommer 16’

Rörflöjt 8’

Gedackt 16’ Principal 16’
Principal 8’ Principal 4’ Principal 8’ Subbas 16’
Spillflöjt 8’ Flöjt 4’ Rörflöjt 8’ Quinta 10 2/3’
Quintadena 8’ Blockflöjt 2’ Salicet 8’ Oktava 8’
Oktava 4’ Larigot 1 1/3’ Vox humana 8’ Gedackt 8’
Rörflöjt 4’ Sesquialtera II Flöjt octaviant 4’ Oktava 4’
Oktava 2’ Scharf IV Nasat 2 2/3’ Nachthorn 2’
Cornett III Dulcian 16’ Piccolo 2’ Cornett III
Mixtur V Krumhorn 8’ Ters 1 3/5’ Mixtur IV
Scharf III Tremulant Mixtur IV Basun 16’
Trumpet 8’   Zimbel II Trumpet 8’
    Trumpet 8’ Trumpet 4’

 

 

Oboe 8’

 

 

 

Clairon 4’

 

 

 

Tremulant

 

KOPPEL: I/P, II/P, III/P, I/II, III/II.

Rossignol (Näktergal)
Fria kombinationer.
Mekanisk traktur,
elektrisk registratur.

 

KORORGELN

Kororgeln byggdes 1995 av Mats Arvisson, Orgel- och Cembalobyggare AB, Stallarhomen.

Den har 19 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgeln är byggd med stora luftbälgar

för att ge en levande lufttillförsel och instrumentet är rakt igenom ett exempel på förstklassigt

hantverk. Några av stämmorna går att välja att använda i manual eller pedal (sk. växelregister).

DISPOSITION:

Huvudverk I Positiv II Pedal
Principal 8’ Gedakt 8’ Subbas 16’
Fugara 8’ Principal 4’ Octavbas 8’ *
Borduna 8’ Gedacktflöjt 4’ Gedackflöjt 8’ *
Octava 4’ Quintadena 4’ bas Octava 4’ *
Spetsflöjt 4’ Nasat 3’ Trumpet 8’ *
Quinta 3’ Spetsflöjt 2’  
Octava 2’ Scharf II-III  
Decima 1 3/5’ Vox virginea 8’ disk Pedal  
Mixtur III-IV    

Cornett III

 

 

Trumpet 8’ Positiv II

 

 

* Växelregister
Koppel: I/P, II/P, I/II.
Kanaltremulant
Mekanisk traktur,
Mekanisk registratur.
Koppel: I/P, II/P, I/II.
Kanaltremulant
Mekanisk traktur,
Mekanisk registratur. 

 Åter hemsidan