Skäfthammars kyrka

 Klicka i bilderna för högra upplösning

Kyrkan uppfördes troligen under 1400-talets andra hälft. Sakristian kan dock vara äldre. 

Kyrkans medeltida exteriör är välbevarad, och nordmuren saknar fortfarande fönster. Interiören

 präglas av de rika kalkmålningarna från 1500-talets slut samt av barockinredningen från 

1600- och 1700-talet. Ett karaktäristiskt inslag är sidoläktaren längs nordmuren, som byggdes 

1682-83 för att rymma vallonsmederna från Gimo Bruk och deras hustrur. Predikstolen är på 

grund av utrymmesskäl placerad på altarets södra sida. Interiören fick sitt nuvarande utseende 

vid en restaurering 1915, då kalkmålningarna knackades fram, korfönstret murades igen och

 inredningens ursprungliga färger återställdes. Källa: Vägvisare till kulturen i Uppsala län, 1979

ORGELN

ORGEL

Byggd 1893 av E A Settquist, Örebro

Om- och tillbyggd 1950 av Lindegrens Orgelbyggeri AB, Göteborg.

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Gedakt 8'

Rörflöjt 8'

Koralbas 4' (1960)

Oktava 4'

Gemshorn 4'

 

Oktava 2'

Nasard 2 2/3'

 

Mixtur III-IV 1 1/3'

Waldflöjt 2'

 

 

Ters 1 3/5'

 

 

Tremulant

 

Föregående orgel byggd 1787 av Olof Schwan, Stockholm, 6 stämmor.

Åter hemsidan