Sånga kyrka

Kyrkan uppfördes under 1100-talets andra hälft i romansk stil och försågs med torn på västra sidan. 

Under 1300-talet förlängdes kyrkan åt öster och blev en salkyrka. En sakristia byggdes till och fick 

tak med kryssvalv. På östra sidan fick kyrkan en rakt avslutad vägg. Under tidsperioden 1430 till 

1470 tillkom vapenhuset på södra sidan och kyrkorummets tak försågs med kryssvalv. Nuvarande 

höga tornspira byggdes 1730 och ersatte en liknade tornspira från 1500-talet som förstördes av 

åsknedslag. Källa: Wikipedia

 

ORGELN

 

Sinfonia da Chiesa

Johann Helmich Roman

Erik Lundkvist, orgel

Inspelning: A. Söderlund 16/5 2004

ORGEL

Byggd 1965 av Grönlunds Orgelbyggeri AB

14 stämmor 2 manualer och pedal

HV BV Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Spetsflöjt 4' Principal 2' Pommer 4'
Waldflöjt 2' Sesquialtera II  
Mixtur III Cymbel II  
  Vox humana 8'  
  Tremulant  

Sedvanliga koppel Mekanisk

 

Orgel framme i kyrkan:

Orgeln byggdes 1797 av Pehr Niclas Forsberg för Lovö kyrka och skänktes 

hit 1885 av kung Oscar II. Vid kyrkans restaurering 1964 togs den ned och 

magasinerades, men flyttades 1967 till Skå kyrka. 2010 flyttades den tillbaka 

hit och restaurerades.

 

Åter hemsidan