Sandvikens baptistkyrka

Sandvikens baptistkyrka var en kyrkobyggnad i Sandviken som tillhörde Sandvikens baptistförsamling, Gästrikland. 

Gick sedan ihop med Sandvikens Missionsförsamling och bildade kanalkyrkan. Församlingen sålde kyrkan till 

kommunen för att sedan ta kyrkan ur bruk (avkristna) den under 2005. Kyrkan är numera ett kulturhus för kommunens 

olika evenemang och kallas då "Drottningen". Källa: Wikepedia

ORGELN

ORGELN
Olof Hedlund, orgelbyggare som under åren (1709-37) 

var gesäll hos Johan Niclas Cahman (1679-1737)

Orgeln byggdes 1738 för Sorunda kyrka och invigdes vid gudstjänsten första advent 1739.
Orgeln levererades omålad och var försedd med tre skulpturer i trä placerade högst uppe på de s k turellerna.
Tio år efter invigningen lät man måla och ådra orgelhuset med ljusblå marmorfärg och förgylla lövverk, sirater och figurerna.
Först omkring år 1824 försågs orgeln med bihangspedal.
År 1878 togs en ny orgel i bruk och den gamla Hedlundorgeln såldes till en klockare och organist i grannsocknen. 

Han gjorde några smärre förändringar och sålde den vidare till Sandviken där den inköptes för Lutherska Missionsföreningen 

bönhus och invigdes i juli 1879. Ett par tre år senare inköptes bönhuset av Sandvikens Jernverk och förvandlades till kyrka 

för brukssamhället. Vid sekelskiftet fyllde konsul G F Göransson 80 år och skänkte en ny orgel till kyrkan.
Hedlundorgeln såldes till ett par medlemmar i Metodistförsamlingen där den blev magasinerad och år 1903 såld till en medlem 

av Baptistförsamlingen. Påsken 1905 invigdes nuvarande Baptistkyrkan och därmed även orgeln, placerad på läktaren där 

den fortfarande står. År 193l utfördes en reparation och ett par stämmor som betraktades som ”skrikstämmor” kopplades ur.
En januaridag 1954 kom läkaren och orgelforskaren Einar Erici i sällskap med musikdirektör Henry Lindroth på besök och 

Erici utbrast: ”Jaså, här står du och dig som jag har letat efter i hela mitt liv!”
En genomgripande restaurering i samråd med Riksantikvarieämbetet genomfördes 1977-1978 av bröderna Moberg, och i 

februari 1979 återinvigdes Hedlundorgeln under medverkan av domkyrkoorganisten Gotthard Arnér och författaren Lars 

Widding som läste ett avsnitt ur sin roman Sorundasviten där just den här orgeln är nämnd.

Källa: Rune Westlund

Disposition:
Principal 4’ (organ case)
Qvinta 3’
Oktava 2’
Mixtur 4’ ch
Qvintadena 8’
Fleut 4’
Decima af 4’ (1 3/5’)
Trumpet 8’
Pitch: a = 445 Hz vid 20 C

Andra Hedlundorglar från den tiden: Björklinge 1742, Utö 1745 (byggd för den Holländska reformerta kyrkan. Flyttad 1850)
Fasader finns fortfarande i Delsbo, Björskog och Tierp.
Omkring 15 orglar byggdes, där orglarna i S:t Jacobs och Karlstads Domkyrka var det största.

 

Åter hemsidan