Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden

 Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1910 till 1913. Den är en tidstypisk 
exponent för jugendstilen och att jämföra med Engelbrektskyrkan i Stockholm och 
Masthuggskyrkan i Göteborg, alla tre vuxna ur graniten. Utsmyckad med skulpturala 
arbeten av Carl Milles och målningar av Olle Hjortzberg och Filip Månsson. Ferdinand Boberg, 
som på sin 50-årsdag fick uppdraget att rita en kyrka till Saltsjöbaden, samlade kring sig de 
främsta konstnärerna för att utföra detta verk. Nathan Söderblom ännu ej utnämnd 
ärkebiskop fick i uppdrag att skriva det religiösa idéprogrammet grundat på sin uppenbarelsetanke. 
Carl Milles fick det skulpturala uppdraget, Olle Hjortzberg fick i uppdrag att utföra figurmålning-
arna, Filip Månsson de sammanhängande dekorativa målningarna. Källa: Församlingens hemsida

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

1988 byggs en ny orgel av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla. 

Orgeln invigs i samband med kyrkans 75-årsjubileum. En del värdefullt 

pipmaterial från den gamla orgeln infogas i den nya orgeln som har 32 stämmor. 

Orgeln utsmyckas med målningar av saltsjöbadskonstnären Gunvor Westelius.

DISPOSITION

Manual I Huvudverket Manual II Svällverket Pedal
Principal 16´  Rörflöjt 8´ Principal 16´
Principal 16´  Basetthorn 8´ Subbas 16´
Principal 8´  Borduna 16´ Basun 16´
Gamba 8´ Flute octaviante 4´ Octava 8´ 
Octava 4´ Principal 4´ Borduna 8´
Kvinta 3´  Salicional 8´ Zinka 4´
Flute harmonique 8´ Waldflöjt 2´ Octava 4´
Octava 2´ Gemskvint 3´   
Mixtur 4 chor Voix celeste 8´  
Hålflöjt 4´ Sifflöjt 1´  
Cornett 3 chor Ters 1 3/5´  
Trumpet 8´ Fagott 16´  
  Scharf 3 chor  
  Oboe 8´  

 

 Tremulant

 

Koppel Hv/Sv; Hv/ped; Sv/Ped  

Fasad från 1988

Mekanisk

Föregående orgel bygdd 1913 av Åkerman & Lund, 11 st.

Ombyggd 1933 av samma firma.

Också ombyggd 1964 av Einar Berg Bromma, 31 st 2 man och bas.

 

 

Åter hemsidan