Säby kyrka

ORGEL

Byggd 1901 av Thorsell & Erikson, Göteborg

DISPOSITION

Man

Pedal

Borduna 16'

Subbas 16 (tr)

Principal 8'

Koralbas 4' (tr)

Rörflöjt 8'

 

Salicional 8

 

Oktava 4'

 

Flöjt harmonik 4'

 

Oktava 2'

 

Trumpet 8'

 

Föregående orgel byggd 1856 av Johan Eriksson, Arboga, 7 st 1 man och bihängd pedal

 

Åter hemsidan