Ryssby kyrka

ORGEL

Byggd 1975 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Traversflöjt 4'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Rauschkvint III

Oktava 2'

Kornett IV

Fagott 16'

Mixtur IV

Scharef III

 

Trumpet 8'

Tremulant

 

Fasad från orgeln 1905 byggd av E A Setterquist som ersattes av en orgel byggd av Nordfors

& Co, Lidköpeng. Kyrkans första orgel byggd av Lars Wahlberg, Vimmerby.

 

Åter hemsidan