Roslagskulla kyrka

ORGEL

Byggd 1925 av Åkerman & Lund, Sundbyberg

1947 och 1960 utökad och omdisp. av Bo Wedrup, Uppsala.

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Salicional 8'

Principal 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Nachthorn 4'

 

Rauschkvint 2 ch

Gemshorn 2'

 

Corno 8'

Larigot 1 1/3'

 

2 fria och 3 fasta komb.

Fasad från föregående orgel byggd 1849 av Blomqvist & Lindgren, Stockholm, som 

ersatte en orgel byggd 1748 av Carl Holm, Uppsala

 

 

Åter hemsidan