Rö kyrka

ORGEL

Byggd 1974 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Man                         Pedal

Gedackt 8'                Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Cymbel II

Dulcian 8'

Fasad ritad av Uno Söderberg

Föregående orgel byggd 1851-52 av A V Lindgren, Stockholm

Orgeln är magasinerad

Åter hemsidan