Risinge nya kyrka

Risinge nya kyrka från 1849 består av treskeppigt långhus med tresidigt avslutat korutsprång 

(invändigt rundat), tvärskepp i öster och torn i väster. Sakristian låg ursprungligen i den norra 

korsarmen, men är sedan 1954 inrymd i den södra korsarmen. Långhus och 

tvärskepp täcks av sadeltak, tornet kröns av en åttakantig lanternin med spira.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

DISPOSITION

Byggd 1966 av Olof Hammarberg, Göteborg

HV I

SV II

 BV III

Pedal

Principal 8' *

Rörflöjt 8' *

Gedakt 8'

Subbas 16' *

Borduna 8' *

Fugara 8' *

Koppelflöjt 4'

Oktava 8' *

Oktava 4'

Principal 4' *

Rörkvint 2 2/3'

Gedakt 8' *

Flüte octaviante 4' *

Gedaktflöjt 4'

Principal 2'

Pommer 4'

Oktava 2' *

Sivflöjt 2'

Oktava 1'

Nachthorn 2'

Cornett IV *

Nasat 1 1/3'

Cymbel II

Rauschpfeife Iv

Mixtur V

Sesquialtera II

Regal 8'

Basun 16' *

Trumpet 8'

Scharf II

 

Trumpet 4'

 

Skalmeja 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

Fasad från tidigare orgel byggd 1871 av Åkerman & Lund, Stockholm, 

18 stämmor 2 manualer och pedal

* stämmor från 1871

 

Åter hemsidan