Ringarums kyrka

 

ORGEL

Byggd 1918 av E A Setterquist & Son Örebro

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Violon 16'

Flûte harmonique 8'

Salicional 8'

Borduna 8'

Borduna 8'

Violin 8'

Cello 8'

Dolce 8'

Coix célesta 8'

Basun 16'

Gamba 8'

Flûte octaviante 4'

 

Octava 4'

Waldflöjt 2'

 

Quinta 3'

Corno 8'

 

Octava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Fasad från föregående orgel byggd1008 av Pehr Schiörlin, Linköping, 18 st 2 man och pedal

Kororgel byggd 1981 av Anders Persson, Viken. 5 st bihangspedal.

 

Åter hemsidan