Ramsta kyrka

 

ORGEL

Byggd 1932 av E A Setterquist & Son, Örebro

Omdisponerad 1962 av Bo Wedrup, Uppsala

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Borduna 16'

Gedackt 8'

Subbas 16' (tr I)

Rörflöjt 8'

Tvärflöjt 4'

 

Principal 4'

Svegel 2'

 

Waldflöjt 2'

Larigot 1 1/3'

 

Mixtur III_IV 1 1/3'

 

 

Pneumatisk - Rooseveltlådor

Fasad från 1932

Föregående orgel byggd 1808 av Olof Schwan, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan