Ragunda gamla kyrka

 

ORGEL

Byggd 1754 av Peter Qwarnström, Sundsvall

Man:

Gedagt 8'

Principal 4' (fasad)

Flöjt 4'

Octava 2'

Kvinta 1 1/3'

Octava 1'

Fasad sannolikt från ca 1853

Orgeln flyttades 1853 till den nya kyrkan, där den 1864 ersattes

av en ny orgel. 1872 soldes verket till Edsela kyrka, varifrån det

1892 såldes till Helgums kyrka. Efter en tid varit i enskild ägo

återuppsattes orgeln 1916 i gamla kyrkan av Jonas Landberg, Hammerdal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan