Påskallaviks kyrka

 

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund, Sundbyberg

DISPOSITION

BV I

SV II 

Pedal

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Salicional 8'

Ekobas 16'

Flûte harmonique 8'

Violin 8'

Violoncell 8'

Gamba 8'

Voix céleste 8'

 

Oktava 4'

Flûte octaviante 4'

 

Trumpet 8'

Waldflöjt 2'

 

Registersvällare - Pneumatisk

Fasad ritad 1931 av Arvid Källström, Påskallavik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan