Oscarskyrkan, Stockholm

Oscarskyrkan är ritad av arkitekt Gustaf Hermansson och uppförd 1903 i nygotisk stil med plats för 1. 250 personer. 

Kyrkans murar är rikt utsmyckat med fönster och dekorativa inslag. Mittskeppet flankeras av arkader, burna av kolonner 

i granit. Sakristian är inrymd i en utbyggnad närmast norr om koret. Den första restaureringen ägde rum 1921-1922 under 

ledning av professor L. I. Wahlman. Altaret är i guldbrons, skulpterat av John Lundqvist. Orgeln är en av de största i Sverige 

och byggdes 1949 av den danska orgelfirman Marcussen & Søn i Aabenraa.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

Byggd 1949 av Marcussen & Son, Danmark. Utvidgad 1988 med en stämma, samt

försedd med fria kombinationer. Fyra manualer och pedal. Mekanisk traktur på man. I, II och

III. Elektrisk traktur må man. IV. Elektrisk registratur.

DISPOSITION:

Manual 1 (Choir):

Manual II (Great):

Manual III (Solo):

Manual IV (Swell):

Manual IV (Echo):

Pedal

Principal 8'

Principal 16'

Gedackt 8'

Spetsgedackt 16'

Dubbelflöjt 8'      

Principal 16'

Gedackt 8'

Quintadena 16'

Träprincipal 4' Principal 8' Principal 4' Subbas  16'
Quintadena 8' Principal 8' Oktava 2' Rörflöjt 8' Flöjt 4' Quinta 10 2/3'
Oktava 4' Spetsflöjt 8' Blockflöjt 2' Spetsgamba 8' Quinta 2 2/3' Oktava 8'
Gedacktflöjt 4' Oktava 4' Quinta 1 1/3' Unda maris 8' Waldflöjt 2' Gedackt 8'
Gemshorn 2' Rörflöjt 4' Oktava 1' Oktava 4' Flageolet l' Oktava 4'
Sivflöjt 1 1/3' Spetsquint 2 2/3'  Sesquialtera II Traversflöjt 4' Mixtur III Koppelflöjt 4'
Sesqluialtera II Oktava 2' Cymbel II Koppelflöjt 4' Tremulant Quintadena 4'
Scharf  IV-V Flachflöjt 2'  Vox humana 8' Quinta 2 2/3'   Nachthorn 2'
Dulcian 16' Rauschquint III Regal 4' Oktava 2'   Rörflöjt 1' + 1/2
Krumhorn 8' Mixtur VI-VIII Tremulant Terz 1 3/5'   Rauschquint IV
Tremulant Cymbel III   Waldflöjt 1'   Mixtur VI
  Trumpet 16'   Mixtur IV - V   Basun 32'
  Trumpet 8'   Cymbel III   Basun 16'

 

 

 

Trumpet 8'

 

Fagott 16'

 

 

 

Clarion 4'

 

Trumpet 8'

 

 

 

Tremulant

 

Trumpet 4'

 

 

 

 

 

Cornett 2'

Koppel: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P

Svällare: IV, Fvj

Registersvällare (1980)

240 fria setzerkombinationer (1980), 4 fria pedalkombinationer (1980)

Tutti

 

Åter hemsidan