Orkesta kyrka

ORGEL

Byggd 1971 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Bröstverk

Pedal

Rörflöjt 8’

Gedackt 8’

Subbas 16’

Principal 4’

Koppelflöjt 4’ Gedacktbas 8’
Flöjt 4’ Principal 2’  
Tvärflöjt 2’ Sesquialtera II  

Mixtur III

Tremulant

 

Rörskalmeja 8’

 

 

Föregående orgel byggd 1910 av E H Erikson, Gävle, som ersatte en orgel byggd 1828 av

Gustaf Andersson, Stockholm.

Åter hemsidan