Odensala kyrka

De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet men mest känd är kyrkan för sina färgstarka och 

uttrycksfulla kalkmålningar från 1500-talet. Dessa är målade av Albertus Pictors (Albert målare) och

 är i mycket gott skick. Odensala kyrka är känd för sina vackra och välbevarade medeltida 

valvmålningar. Bilderna är främst hämtade ur gamla testamenten och uppförda mellan åren 1480-1500

 av Albertus Pictor (Albert målare). Målningarna har aldrig varit överkalkade, vilket är väldigt ovanligt.

 Vi kan betrakta den 500 år gamla illustrationerna i originalskick, även om färgerna mattats av lite under 

årens lopp. Bilderna uppfördes i en tid då kyrkan var katolskt och mässorna firades på latin. De färg-

sprakande bilderna uppfördes för att påminna om Bibelns berättelser och berätta om himmelrikets

 överdådiga prakt. De mustiga och jordnära bilderna gör oss in i den medeltida föreställningsvärlden. 

Gud välsignar de sina emedan ett öde värre än döden drabbar den som inte följer Guds ord. Även 

kyrkans väggar är täckta med bilder. Dessa bilder illustrerar främst historier från Nya Testamentet. 

Bilderna restaurerades dock så hårt på slutet av 1800-talet att de får sägas härröra från denna tid.

Källa: Församlingens hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1896 av Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB, Stockholm

Omdisponerad 1956 av Frede Aagaard, Norrahammar

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Bordun 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16' (tr I)

Principal 8'

Pommer 4' *

Nachthorn 4' (tr I)

Gedact 8' *

Blockflöjt 2' *

 

Oktav 4'

Sexquialtera II *

 

Nachthorn 4' *

Tremulant

 

Mixtur III-IV *

 

 

Fasad från 1896 ritad av Agi Lindegren.

Tidigare orglar: 1655 av okänd byggare, renoverad 1678 och 1740.

1780-talet en ny orgel av Jonas Ekengren eller Olof Schwan, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan