Nysätra kyrka

ORGEL

Byggd 1839 av Pehr Gullbergson, Lillkyrka

Renoverad 1938 av Bo Wedrup, Uppsala

Manual

Melodiverk

Principal 8'

Fleut 4'

Vox Candida 8'

Trompet 8'

Gedact 8'

 

Octava 4'

 

fleut 4'

 

Qvinta 3'

 

Octava 2'

 

Trompet 8'

 

Vox virginea 8' D

 

Fasad från 1839

Kanske har orgeln byggts med äldre pipor från en 1700-talsorgel av Jonas Wengström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan