Norrtälje kyrka

ORGELN

Läktarbild med orgelfasad

 

Sinfonia Ur kantat nr 156

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Marche Sortie G-dur

Théodore Dubois 1837-1924

Inspelad i Norrtälje kyrka den 9 juni 2008

Vid orgeln: Ulf Norberg

Inspelningar: Anders Söderlund

 

ORGEL

Åkerman & Lund . Allen Organ Company

DISPOSITION

Huvudverk  Svällverk Positiv Solo Pedal  
Principal 16   Bourdon 16'  * Viole sourdine 16 Flauto mirabilis 8 Contra violone 32
Principal 8' * Principal 8' * Flûte de concert 8 Cor des bois 8 Principal 16 
Prestant 8  Rörflöjt 8'   * Gedackt 8' * Cor anglais 8 Violone 16'  *
Flûte harmonique 8'  * Bourdon 8  Viole sourdine 8 Corno di basetto 8 Subbas 16' *
Borduna 8' * Viola pomposa 8 Viole celeste 8 Tuba 16 Lieblich gedackt 16
Rörflöjt 8  Salcional 8' * Principal 4'  * Tuba mirabilis 8 Flûte 16
Gamba 8 Viola celeste b 8 Gemshorn 8   Violoncell 16
Flûte 8   Viola celeste # 8  Spetsflöjt 4   Octava 8'  *
Principal 4 Vox humana 8 Violes II 4   Octava 4'  *
Octava 4'  * Unda maris II 8 Koppelflöjt 4' *   Flûte 4
Flöjt 4'  * Nasat 2 2/3'  * Waldflöjt 2' *   Mixtur IV  *
Flûte d´amour 4   Septima 2 2/7 Larigot 1 1/3'  *   Contrabombarde 32
Kvinta 2 2/3'  * Ters 1 3/5' * Sesquialtera II  *   Bombarde 16
Octava 2'  * Nona 1 7/9  Cymbel III  *   Basun 16'  *
Mixtur V- VII  * Sifflöjt 1'  * Dulcian 16   Trumpet 4' *
Plein jeu IV  Oktava 4' * Clarinet 8   Clairon 4
Kornett III  * Salicet 4 Krumhorn 8'  *   Hv/ Ped
Trumpet 8' * Flûte traversière 4 Tremulant  *   Pos/ Ped
Tromba 8  Flûte octaviante 4'  * Solo/ Pos   Sv/ Ped
Trumpet 16 Piccolo 2'  * Sv/ Pos 4   Solo/ Ped
Fagott 16' * Mixtur IV- V  * Sv/ Pos    
Chimes    Cymbale IV      
Tremulant  Bombarde 16        
Sv/ Hv 4   Trompette 8         
Sv/ Hv   Trompette harmonique 8' *      
Sv/ Hv 16 Hautbois d´amour 8      
Pos/ Hv      Oboe 8' *      
Solo/ Hv   Clairon 4        
  Tremulant  *      
  Sv unison av      
  Sv 4      
  Sv 16      
  Solo/ Sv      

* Stämmor från Åkerman & Lund-orgeln

Kyrkans orglar - kort historik Norrtälje kyrka hade under 1600- talet en mindre orgel i koret norr om altaret; den förstördes då 

kyrkan brändes av ryska trupper år 1719. 1801 byggdes en ny orgel med 10 stämmor av Olof Schwan, Stockholm. Denna orgel 

flyttades år 1870 till Films kyrka och en ny orgel byggdes år 1872 av Åkerman & Lund, Stockholm. Orgeln har under 1900- talet 

om- och tillbyggts ett flertal gånger. Nuvarande läktarorgeln byggdes år 1971 av Åkerman & Lunds nya orgelfabrik AB i Knivsta. 

Orgeln, som har 3 manualer och pedal, har 41 stämmor varav 13 härstammar från orgeln från år 1872. Trakturen är mekanisk 

medan registraturen är elektrisk. Fristående spelbord i koret, år 2001. 

Utökning av läktarorgeln 

År 2001 kompletterades läktarorgeln med ett fristående spelbord i koret. Samtidigt utökades instrumentet med ett stort antal 

digitala stämmor och fick därmed stora musikaliska resurser. Detta instrument är en sammansmältning av gammalt traditionellt 

hantverk och modern teknologi. Läktarorgeln är spelbar i ursprungligt skick från det vanliga spelbordet med mekanisk traktur. 

Med hjälp av det nya fristående spelbordet kan man på samma sätt traktera läktarorgeln från koret fast nu med många fler klang-

liga möjligheter än tidigare. De digitala stämmorna kan även klinga från det nya orgelhuset i koret, byggt av Västbo orgelbyggeri 

AB. Tack vare detta har man fått ytterligare en orgelfunktion. Man kan växla mellan att endast spela på läktarorgeln (med eller 

utan digitala stämmor), eller endast på kororgeln, eller både och.....

Källa:http://www.svenskakyrkan.se/norrtelje/

 

 

Hosianna - G. J. Vogler 1749-1814

Från adventskonserten den 29 nov 2009

Norrtälje Motettkör - Dirigent:Daniel Edoff

Vid orgeln: Ulf Norberg

Åter hemsidan