Norrby kyrka

 

ORGEL

Byggd 1887 av E A Setterquist & Son, Örebro

Renoverad 1982 av Robert Gustavsson, Härnösand

DISPOSITION

HV I

SV II 

Pedal

Borduna 16'

Sörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Salicional 8'

Koralbas 4'

Flüte harmonique 8'

Principal 4'

Basun 16'

Gamba 8'

Svegel 2'

 

Oktava 4'

 

 

Quinta 3'

 

 

Oktava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Föregående orgel byggd 1730 av Johan Niklas Cahman, Stockholm, 8 st.

 

Åter hemsidan