Norrala kyrka

ORGEL

Byggd 1973 av Walter Thür Orgelbyggeri AB, Torshälla

DISPOSITION

HVI

SV II

Pedal

Principal 8'

Fugara 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Oktava 8'

Octava 4'

Principal 4'

Oktava 4'

Spetsgedackt 4'

Traversflöjt 4'

Koppelflöjt 2'

Octava 2'

Nasat 2 2/3'

Mixtur IV 2 2/3'

Blockflöjt 2'

Waldflöjt 2'

Fagott 16'

Cornett III *

Ters 1 3/5'

Trumpet 4'

Mixtur V-VIII 1 1/3'

Scharf IV i'

Trumpet 8'

Hautbois 8'

Tremulant

*=2 2/3' + 1 3/5' + 1 1/7'

Mekanisk, slejflådor

Fasad (och ljudande fasadpipor) från 1822.

Tidigare orglar från 1762, Petter Qvarnström, Sundsvall, och 1925 av Furwängler & Hammer.

1822 uppsattes en orgel byggd 1671 av Claes Crantsenander, Viborg som tidigare stått

i Gävle Heliga Trefaldighest kyrka.

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan