Nordmalings kyrka

En tingshandling från 1480 styrker att det funnits en kyrka i Nordmaling redan på den tiden, då som 

katolsk kyrka. Första lutherska prästen förordnades av Gustaf Wasa 1533.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av Grönlunds Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

HV I

SV II

BV III

Pedal

Gedacktpommer 16'

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Gedackt 8'

Rörflöjt 4'

Oktava 8'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Principal 2'

Rörgedackt 8'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Sifflöjt 1'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4'

Gemshorn 2'

Sesquialtera II

Nachthorn 2'

Kvinta 2 2/3'

Nasat 1 1/3'

Cymbel III

Mixtur IV

Oktava 2'

Scharf III

Krumhorn 8'

Basun 16'

Mixtur V

Dulcian 16'

Tremulant

Skalmeja 4'

Trumpet 8'

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

Tidigare orglar:

1750, Paul Billberg, Nordmaling

1811 Pehr Strand, Stockholm

1906 E A Setterquist

1950 Åkerman & Lund

 

 

Åter hemsidan