Nora kyrka

På 1200-talet uppfördes en stenkyrka på platsen. Av denna kyrka som beskrevs som liten och mörk 

finns inga lämningar kvar. På samma plats uppfördes nuvarande kyrka 1804-1806 under ledning av 

byggmästare Simon Geting. En restaurering genomfördes 1858 då nuvarande altaruppsats, predik-

stol och ett par kristallkronor tillkom. Ytterligare restaureringar genomfördes 1914 och 1979-1980.

Dopfunten är det enda som övertogs från den gamla kyrkan. Den är från 1200-talet, och av gotländsk

kalksten. Troligen ett verk av en lärjunge till bildhuggare Sigraf.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1936 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg

1951 Omdisponerad och utökad (*)av Oskar Sundström, Uppsala

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Flöjtprincipal 8'

Subbas 16'

Flöjt harmon. 8'

Salicional 8'

Violoncell 8'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Gedackt 4'

Basun 16'

Kvint 2 2/3'

Nasat 2 2/3'

 

Oktava 2'

Svegel 2'

 

Mixtur IV-V 1 1/3' *

Ters 1 3/5'

 

Trumpet 8'

Zimbel III *

 

 

(Krumhorn 8' vakant)

 

 

Tremulant

 

Pneumatisk, rooseveltlådor,

Fasad från kyrkans sannolikt första orgel byggd 1862 av Anders Gustaf Nygren, Stockholm, 19 stämmor 2 man och pedal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan