Nilivaara kyrka 

Kyrkan byggdes 1944-45. Innan dess hölls gudstjänster i skolhuset. När grunden lades murade 

man in ett skrin med mynt och tidningar från byggnadsåret 1944, för att i kommande tider ge en 

bild av kyrkans och begravnings-platsens tillkomsthistoria. Kyrkan är uppförd i trä och ritad av 

arkitekt Knut Nordenskjöld. Klockstapeln som byggdes 1956 är i trä och sten och har två 

klockor, från 1941 och 1959. Altartavlan som förställer korsfästelsen, är målad av konstnären 

Gunnar Torhamn. 1918 blev Nilivaara egt kyrkobokföringsdistrikt och 1961 egen församling. 

1972 inigdes ett nytt församlingshem. Kyrkan är skyddad enligt kulturminneslagen trots att 

den är uppförd efter 1940. Källa: Våra kyrkor

 

ORGELN

 

Grönlundorgeln i Nilivaara kyrka

 

 Preludium F-dur

Moritz Brosig 1815-1887

Från en CD med Bruno Wallenström

Skivan finns att beställa från Gällivare församling
 

Orgeln i Nilivaara kyrka Orgeln byggd 1970 av Grönluds Orgelbyggeri AB, Gammelstad 

DISPOSITION: 

Man                       PEDAL 

Gedackt 8'             Subbas 16' 

Principal 4' 

Rörflöjt 4' 

Waldflöjt 2' 

Cymbel II 

Man/Ped

Föregående orgel byggd 1948 av samma firma,

4 stämmor, flyttad till Gellivare församlingsgård.

 

 

 

Åter hemsidan