Nathanaelskyrkan Tolvta församling

Kyrkobyggnaden uppfördes 1933 - 1934 efter ritningar av arkitekten L N Gramén. Den är 

uppkallad efter ärkebiskopen Nathan Söderblom, som år 1922 höll en friluftsgudstjänst

 på platsen. Efter att ärkebiskopen talat sig varm för ett kyrkobygge på platsen bildades en 

kyrkobyggnadsfond. Grundstenen lades 28 maj 1933 och på Kristi himmelsfärds dag 

den 10 maj 1934 invigdes kyrkan av ärkebiskop Erling Eidem. De vitputsade murarna form-

ar ett rektangulärt långhus under skiffertäckt sadeltak, ett smalare, rakt avslutat kor i söder 

med sakristia intill östmuren samt ett högt torn i norr med en korsprydd lanternin, som be-

tonar den nyklassiska exteriören. Fasaderna är vitrappade och yttertaken är täckta med 

skiffer. Huvudingången är förlagd till tornets nordmur i en stilren omfattning. Från vapen-

huset i tornet når besökaren långhuset vars typ av kryssvalv förlänar kyrkorummet

 en karaktär av medeltid. Bänkinredningen är öppen. På läktaren i väster står orgeln.

Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1991 av Septima Orgel AB, Umeå

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Tvärflöjt 4'

Fagott 16'

Spetsflöjt 4'

Fugara 4'

 

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

 

Oktava 2'

Kvinta 1 1/3'

 

Ters 1 3/5'

Oboe 8'

 

Mixtur III

Tremulant

 

 Elektrisk, hylsventillådor

Föregående orgel byggd 1934 av Åkerman & Lund, 11 st 2 man och pedal.

 

Åter hemsidan