Multrå kyrka

ORGEL

Byggd 1969 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Bröstverk

Pedal

Rörflöjt 8’

Gedackt 8’

Subbas 16’

Principal 4’

Rörflöjt 4’

Principal 8’

Spetsflöjt 4’

Principal 2’

Gedacktpommer 8’

Waldflöjt 2’

Cymbel II

Rauschkvint II

Mixtur III

Krumhorn 8’

Fagott 16’

 

Tremulant

 

KOPPEL: I/P, II/P, II/I

 

Åter hemsidan