Morkarla kyrka 

Morkarla kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. 

Kyrkan uppfördes under senmedeltiden, men sakristian är dock äldre, och härstammar eventuellt från 

1200-talet eller 1300-talet. De blottade murarna består av natursten, tegel har använts till omfattningar 

samt översta delarna av långhusets och vapenhusets gavelrösten. Kyrkan täcks av ett brant sadeltak, 

den vitputsade sakristian har brutet och valmat tak. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Kyrkans medel-

tida exteriör är välbevarad. Fönstren förstorades 1745, och sakristians nuvarande tak tillkom vid en

 ombyggnad 1778. Interiören präglas främst av kalkmålningarna, som enligt Rhezelius utfördes 1584 av 

Erik Nilsson. Källa: Widipedia

2.jpg (93193 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1957 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 8'

Principal 4'

Kvintadena 8'

Nachthorn 2'

Gedackt 4'

Principal 2'

Sordun 16'

Blockflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Skalmeja 4'

Mixtur III-IV

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1957 av Jörgen Fåk.

Kyrkans först orgel byggd 1862 av Daniel Wallenström, Uppsala, 4 st.

Ny orgel byggdes 1897-98 av Åkerman & Lund, 7 stämmor.

Orgeln byggdes om 1904 av C A Nordblom.

 

Åter hemsidan