Mora kyrka

I slutet av 1200-talet byggdes på nuvarande plats en liten gråstenskyrka med platt tak.

Denna kyrka revs och den nuvarande kyrkan är från 1400-talets slut. Den första kyrkan

hade tre skepp och stjärnvalv och såg i stort sett ut som den nuvarande. Vad som skiljer

dem åt är att det nuvarande koret inte fanns och att kyrktornet inte ser ut som det gjorde.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1967 av Hammarberg, Göteborg

Föregående orgel byggd av Gebrüder Rieger

Jägerndorf. 28 stämmor 2 man och pedal.

 

DISPOSITION

HV RP PEDAL
Principal 8' Trägedackt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Kvintaden 8' Principal 8'
Fugara 8' Principal 4' Gedackt 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Nachthorn 4'
Traversflöjt 4' Waldflöjt 2' Mixtur 3 ch
Oktava 2' Kvinta 1 1/3' Rörflöjt 2'
Rauschkvint 2 ch Septima 1 1/7' Fagott 16'
Ters 1 3/5 Scharf 3 ch Trumpet 4'
Mixtur 4 ch Krumhorn 8'  

Dulcian 16'

Tremulant

 

Trumpet 8'

 

 

Tre normalkoppel, två fria komb.

Mekanisk traktur och registratur

Ny fasad för Hammarbergsorgeln ritad av byggnadsrådet

D Dahl efter orgelbyggarens utkast. Intonation Nils

Hammarberg.

 

 

Åter hemsidan