Moheda kyrka

Moheda kyrka är en av Växjö stifts äldsta och bäst bevarade medeltida kyrkor med friliggande 

klockstapel. Den är uppförd omkring sekelskiftet 1100-1200 i romansk byggnadsstil - bestående

 av långhus och rakslutet kor. Ursprungligen saknade kyrkan absid, torn, vapenhus och sakristia. 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1961 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I BV II Pedal
Gedakt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Gedakt 4' Borduna 16'
Rörflöjt 4' Principal 2' Koralbas 4'
Glagflöjt 2' Sesquialtera 2 ch Kvintadena 2'
Nasat 1 1/3' Scharf  2 ch Fagott 16'
Mixtur 3 ch    
Rörskalneja 8'    

Föregående orgelbyggd 1915 av E Wirell, Växjö, 10 st.

Tidigast kända orgeln i kyrkan byggd 1735 av Lars Solberg, Norra Sandsjö, 9 stämmor

 

 

Åter hemsidan