Matteus kyrka

S:t Matteus församling är en församling i Stockholms stift, i Vasastaden i centrala Stockholm. 

Församlingen bildades 1906 och samma år blev Matteus kyrka församlingskyrka, tidigare hade 

den varit ett kapell i Adolf Fredriks församling. Kyrkan byggdes om 1923-24. Till församlingen 

hör även Mikaelskapellet på Karlbergsvägen. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

KYRKAN

 

 

Prélude, ur Prélude, Fugue et Variation op 18

César Franck 1822-1890

Från en skiva inspelad den 1-2 maj 2005

Anders Frisk, orgel

Skivan finns att köpa i Matteus kyrka.

 

Byggd 1971-72 av Marcussen & Sons Orgelbyggeri,

Danmark.  Arkitekt Rolf Bergh, Stockholm.  Disp Bengt Berg, Alf Linder, J Zachariasen.

 Disposition:  

Positiv (Man I) IIV (Man II) SV (Man III) BV (Man IV) Pedal
Rörflöjt 8' Principal 8' Borduna 16' (från gamla orgeln) Gedackt 8' Untersatz 32' **
Kvintadena 8' Spetsflöjt 8' Principal 8' Rörflöjt 4' Principal 16'
Principal 4' Traversflöjt 4' Gedackt 8' Principal 2' Subbas 16'
Koppelflöjt 4' Oktava 4' Fugara 8' (från gamla orgeln) Sifflöjt 1' Gedackt 16' (transm)
Waldflöjt 2' Spetskvint 2 2/3' Voix céleste 8' (från gamla orgeln) Klockcymbel 2 ch Oktava 8'
Nasat 1 1/3' Oktava 2' Oktava 4' Krumhorn 8' Gedackt 8'
Sesquialtera 2 ch Cornett 3 ch Hålflöjt 4' Tremulant Oktava 4'
Scharf 4-5 ch Mixtur 6-8 ch Salicet 4' (från gamla orgeln)   Nachthorn 2'
Voix humana 8' Dulcian 16' Kvinta 2 2/3'   Mixtur 6 ch
Tremulant Trumpet 8' Svegel 2'   Basun 16'
    Ters 1 3/5'   Trumpet 8'
    Mixtur 6 ch   Trumpet 4'
    Trumpet 8'    
    Oboe 8'    
    Clairon 4'    
    Tremulant    

** (lägsta oktaven från gamla orgelns Principal 16)

Koppel, fungerar antingen mekaniskt eller med hjälp av

Barkermaskin:  Pos/HV, SV/HV, BV/HV, BV/SV.

Pedalkoppel:    HV/Ped, Pos/Ped, Pos IV/Ped, SV/Ped, BV/Ped.

Omfång:            Man C-a3.  Ped C-f l. 4 fria komb.  Tutti.  Sväll för Sv och BV.

Mekanisk traktur och registratur.

 

Föregående orgel byggd 1924 av Åkerman & Lund.  Omb 1942 och 1953.  

Orgeln innehöll de flesta stämmorna från kyrkans första orgel (12 st), byggd 1903 av Åkerman & Lund.  

Spelbordet från 1924 års orgel har bevarats och finns uppställt orgelläktaren.  

 

Åter hemsidan