Masthuggskyrkan

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Masthuggskyrkans orgel är den största kyrkorgeln i Göteborgs stift. Den är byggd av orgelbyggare 

J. Magnusson och invigd samma år som kyrkan, 1914. Den hade då en huvudorgel med 31 stämmor, 

fördelade på tre manualer och pedal samt ett s k fjärrverk placerat bakom altaret om 6 stämmor. Så 

här skrevs om orgeln i GT 1914: Samklangen av hela orgelverket verkar ståtligt och imponerande, 

men på samma gång mild och behaglig. Utarbetningen är i minsta detalj väl gjord och allt ter sig prydligt 

och solitt. Det rörpneumatiska systemet fungerar på ett utmärkt sätt och alla smådelar arbeta tyst och 

lätt. Då sålunda orgelbyggare J. Magnusson på ett i alla hedrande och utmärkt sätt fullgjort sitt uppdrag, 

få vi, sluta besiktningsmännen, härmed godkänna detta orgelverk och lyckönska Masthuggsförsamlingen 

till att ha fått ett instrument, som är fullt värdigt sitt höga ändamål. Sedan 1914 har orgeln om- och tillbyggts, 

framförallt det senare. Idag har orgeln 65 stämmor, fyra manualer och pedal. Fjärrverket finns kvar bakom 

altaret och är i bruk. I orgelhuset som har ett hölje av trä finns över 4000 pipor. Källa: Svenska kyrkan

DISPOSITION

Man I, Hv

  Man II, Pos

 Man III, Sv

Man IV, Fjärrverk, sv

 Ped

Principal 16’

Gedackt 16’

Kvintadena 16’

Gedackt 16’

Kontrabas 16’ 

Principal 8’

Violinprincipal 8’

Gedackt 8’

Rörflöjt 8’

Subbas 16’

Flûte harmonique 8’

Rörflöjt 8’

Aeolin 8’

Violin 8’

Ekobas 16’

Borduna 8’

Salicional 8’

Voix Céleste 8’

Aeolin 8’

Kvinta 10 2/3’

Gamba 8’ 

Principal 4’

Hornprincipal 4’

Voix Céleste 8’

Oktavbas 8’

Oktava 4’

Flûte octaviante 4’ 

Spetsflöjt 4’

Principal 4’ 

Borduna 8’

Nachthorn 4’ 

Gemshorn 4’

Violin 4’

Fernflöjt 4’ 

Koralbas 4’

Rörflöjt 4’  

Spetskvint 2 2/3’ 

Nasard 2 2/3’

Tibia Rurestris 4’

Bachflöjt 4’

Kvinta 2 2/3’ 

Waldflöjt 2’  

Blockflöjt 2’

Nachthorn 2’

Jubalflöjt 2’

Oktava 2’

Larigot 1 1/3’

Ters 1 3/5

Sesquialtera 2 ch 

Pedalmixtur 3 ch

Svegel 2’

Scharf 3 ch

Eufon 8’

Harmonia Aetheria 3 ch

Basun 16’

Cornett 4-5 ch

Cor Anglais 8’ 

Trumpet 8’

Klarinett 8’

Clarino 8’

Mixtur 4 ch

Krumhorn 8’ 

Clairon 4’

Trumpet 16’

Trumpet 8’

4000 Setzerkombinationer.

Diverse koppel.

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan