Maria Magdalena kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

                                                                                 

ORGLARNA

 

LÄKTARORGEL

Orgeln är ursprungligen byggd 1878 av Åkerman & Lund men en stor ombyggnad gjordes 1927 av samma firma.

27 stämmor liksom fasaden är dock bevarade från den gamla orgeln. 50 stämmor, 3 manualer och Pedal.

DISPOSITION

Manual I (C-a3 )    Manual II (C-a3)   Manual III (C-a3)   Pedal (C-f1)   Koppel
Principal 16’  Borduna 16’ Gedackt 16' Principal 16’ I/P
Principal 8’ Principal 8’ Basetthorn 8' Subbas 16’ II/P
Gamba 8’   Fugara 8’ Rörflöjt 8' Violon 16’  III/P
Dubbelflöjt 8’  Gemshorn 8’ Flauto amabile 8' Ekobas 16' (trans.) 4'II/P
Borduna 8’  Dolce 8’ Unda maris 8' Kvinta 10 2/3’    II/I
Oktava 4’  Flûte harmonique 8’ Violin 8' Gedackt 8’  III/I
Flöjt 4’  Kvintadena 8’ Salicional 8' Violoncell 8’ III/II
Kvinta 2 2/3’  Flûte octaviante 4’ Eolin 8' Oktava 4’ 4'I
Oktava 2’   Fugara 4’ Voix celeste 8' Kontrabsaun 32’  16'II/I
Cornett 5 chor  Flageolette 2’  Ekoflöjt 4'   Basun 16' 4'II
Trumpet 16’ Cornett 3 chor Salicet 4'   Trumpet 8' 16'III
Trumpet 8’  Klarinett 8' Waldflöjt 2'    
  Corno 8’ Eufon 8'      
    Oboe 8'    

3 fria kombinationer samt: p, mf, f, tutti, utl.

Aut. pedalväxling.  Rörverksavställare

Crescendo II, III. Registersvällare

Visare för reg.svällare.  Vindvisare

Pastorale av Gustaf Hägg.

Ralph Gustafsson, orgel

från en skiva av skivmärket Swedish Socity, 1995

 

 

 

 

Södra läktarens franska barockorgel

 

1980 tog kyrkans dåvarande organist, musikdirektör Ulf Wesslén initiativet till byggandet av en franskinspirerad barockorgel på den södra läktaren.  

Den skulle utgöra ett komplement till västläktarens stora romantiska orgel och kunna användas både i gudstjänst- och konsertsammanhang.

Kontrakt skrevs med A.Magnussons Orgelbyggeri, Mölnlycke och arkitekt Ulf Oldaéus knöts till projektet.  Orgeln utformades i samarbete 

mellan kyrkans organist, arkitekten och orgelbyggarna Stig Magnusson och Herwin Troje.  Instrumentet utformades efter förebild av de franska 

barockorglarna, fra. som de byggts av orgelbyggarfamiljen Clicquot. I sitt slutgiltiga skick erhöll orgeln 30 stämmor, fördelade på 3 manualverk och pedal.  

Luftförsörjningen sker med 4 st. viktbelastade kilbälgar och orgeln är stämd i oliksvävande temperatur.  Invigningen skedde i September 1986:

   

Manual I Positif C-f3   Manual II Grand Orgue C-f3   Manual III Recit C-f3   Pedale C-fl  
Flute 8'   Bourdon 16'   Bourdon 8'   Soubasse 16'  
Bourdon 8'   Montre 8'   Cornett IV (fr f)   Flute 8'  
Prestant 4'   Bourdon 8'   Bourdon 8'  
Flute á chem. 4'   Prestant 4'   Flute 4'  
Nasard 2 2/3'   Nasard 2 2/3'   Bombarde 16'  
Doublette 2'   Doublette 2'   Trompette 8'  
Tierce 1 3/5'   Quatre de Nazard 2'  
Larigot 1 1/3'   Tierce 1 3/5'  
Plein Jeu IV   Plein Jeu V  
Cormorne 8'   Trompette 8'  
Tremulant Doux   Voix humaine 8'  
Clairon 4'  
Tremblant Doux  

Koppel:  Pos/GrO, Rec/GrO, Pos/Ped, GrO/ Ped

Ped

  Åter hemsidan