Mariakyrkan, Sigtuna

 Mariakyrkan är en av kyrkorna i Sigtuna församling och den äldsta byggnaden i Sigtuna som fortfarande är i bruk. 

Någon gång i mitten av 1230-talet påbörjades bygget av Mariakyrkan. Sent på hösten 1247 invigdes kyrkan men 

då var endast koret färdigt. Omkring 1255 var kyrkan färdig, då ärkebiskop Jarler begrovs i koret. Ärke-

biskopens gravnisch finns ännu kvar i norra korväggen. Sakristian tillkom i samband med en ombyggnad på 1280-talet. 

Då slogs även valven i långhuset vilka ersatte det platta innertaket av trä. Yttermurarna byggdes på och taket höjdes. 

Från 1600-talet till 1800-talet genomfördes endast reparationer och mindre åtgärder. År 1641 hade kyrkan 

hamnat i så dåligt skick att Sveriges regering ålade församlingen att renovera den. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 2000 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Svällverk
Pedal
Quintadena 16’ Salzinal 8’ Subbas 16’
Principal 8’ Gedackt 8’ Oktava 8’
Rohrflöte 8’ Principal 4’ Gedackt 8’
Oktava 4’ Flöte 4’ Oktava 4’
Spitzflöte 4’ Quinta 3’ Mixtur
Quinta 3’ Waldflöte 2’ Basun 16’

Superoctava 2’

Tertia 1 3/5’

Trompet 8’

Mixtur 4 ch

Scharf 3 ch

 

Trompet 8’

Dulcian 8’

 

Byggd bakom fasad av Olof Hedlund. Fasadpiporna är renoverade originalpipor.

Helmekanisk traktur och registratur.

Intonation: Anders Grönlund, Urs Borer, Anreas Krischer

Målning: Fredrikssons kyrk-och Restaureringsmåleri, Märsta.

Konservator Ingrid Hemgren, Riksantikvarieämbetet.

Kontrollant: Erik Lundkvist LMA

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan