Lunda kyrka

I kyrkan finns en upphängd fana för Hundra härads kompani efter 1686 års modell, troligen förfärdigad efter slaget

vid Poltava, men i varje fall säkert före 1730. Duken av rött siden är på ömse sidor målad med det uppländska riks-

äpplet, omgivet av en lagerkrans. Fanan förvarades tidigare i "trossboden" på kaptensbostället Norrby och var med 

på mötena. När boden revs, flyttades fanan till kyrkan. Källa:Folder i kyrkan av I Wilcke-Lindqvist

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1969 av Åkerman & Lund

Från 1897 års orgel har bevarats några stämmor i 1969 år orgelverk.

DISPOSITION

HW SW PEDAL
Rörflöjt 8' (g) Fugara 8' (f) Subbas 16' (g)
Principal 4' Gedackt 8' Pommer 4'
Waldflöjt 2' Principal 4'  
Sesquialtera 2 ch Koppelflöjt 4'  
Mixtur 3 ch Cymbel 2 ch  
  Dulcian 8'  
  Tremulant  

Äldre stämmor utmärkta med (g)

Sedvanliga koppel.

Mekanisk

Orgelfasaden från 1897, stum

Tidigare orgel byggd 1897 av Åkerman & Lund 6 stämmor  1 manual och pedal

 

.

Åter hemsidan