Löts kyrka

Löts kyrka är på många sätt förknippad med Fånö gods där Axel Oxenstierna föddes 1583 men själva kyrkan 

är bra mycket äldre än så. Sakristian är den äldsta delen och hörde förmodligen ursprungligen till en äldre 

träkyrka som uppfördes redan på 1100-talet. De övriga delarna är uppförda mellan slutet av 1200-talet till 

slutet av 1400-talet. Inredningen i kyrkan är starkt präglad av de välbevarade valvmålningarna. Målningarna 

tillhör Albert Målares skola och är skapade i slutet av 1400-talet. Kyrkan är belägen väster om Ekolsundsviken 

vid Mälaren. Källa: Villberga församling

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Orgeln byggd 1909 av E. H. Eriksson, Gävle

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Violinprincipal 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Violoncell 8'
Oktava 4' Salicional 8'
Flûte harmonique 8' Flûte octaviante 4
Gamba 8'
Trumpet 8'

Koppel: I 4/I, II 16/II, II/I, I/P, II/P

Pneumatisk

 

 

Åter hemsidan