Lösens kyrka

Byggnaden uppfördes 1858-1860 delvis av delar från den gamla kyrkan byggd på 1200-talet. 

I sakristian finns bland annat tre rundbågsfönster med blyinfattade rutor från den gamla kyrkan. 

Johan Fredrik Åbom svarade för ritningarna till den nya kyrkan. Som byggmästare anlitades 

J.Roslund i Tvings socken. Kyrkan byggdes i det stilideal som var rådande under större 

delen av 1800-talet dvs.den nyklassicistiska stilen. Kyrkan invigdes Alla Helgons dag 1860 

av hovpredikant O.W.Eklundh. Kyrkan som uppfördes i gråsten och tegel består av ett 

rektangulärt långhus med kor och en bakomliggande sakristia i öster. Tornet i väster är 

försett med romansk inspirerade ljudöppningar .Tornbyggnaden avslutas av en lanternin med

 ett hjälmformat tak krönt av ett kors. Interiören är av salkyrkotyp med höga rundbågefönster 

och ett tunnvalvs tak. Källa: Widipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1930 av A Mårtensson, Lund

1956 ren. av samma firma

DISPOSITION

MAN I MAN II MAN III Pedal
Borduna 16' Gedackt 16' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 8' Basetthorn 8' Fugara 8' Ekobas 16'
Flûte harmonique 8' Labialklarinett 8' Eolin 8' Oktavbas 8'
Borduna 8' Salicional 8' Voix céleste 8' Flöjtbas 8'
Oktava 4' Flöjt 4' Gemshorn 4' Koralbas 4'
Oktava 2' Nasat 2 2/3' Waldflöjt 2 Basun 16'
Mixtur 4 ch Ters 1 3/5'    
Trumpet 8' Trumpet 8'    

Elektrisk traktur och registratur 1989.

Föregående orgel byggd 1862 av Andras Jönsson Åberg, Hjortsberga. 12 st

Omändrad 1909 av Åkerman & Lund

 

 

Åter hemsidan