Lohärads kyrka

 

På sockenstämman 1761 beslöts att riva muren som skilde koret från långhuset eftersom triumfbågen var ovanligt låg och trång. Då fick 

ytterligare tre bänkar plats på vardera sidan om mittgången och klockaren som ledde psalmsången skulle synas och höras bättre. Kyrkan 

hade då ingen orgel. Bönderna var inledningsvis synnerligen tveksamma till detta stora ingrepp men efter att baron Carl Oxenstierna (ägare 

till socknens enda säteri, Kristineholm) lovat bekosta en ny predikstol bifölls förslaget. Kyrkans inre har putsats om ett flertal gånger. Vid 

restaureringen 1928-29 fann konservator C.W. Pettersson överkalkade 1400-talsmålningar vilka han delvis kunde konservera. Inredning-

en är till största delen från 1700-talet. De slutna bänkarna är från 1733, predikstolen från 1762 och dess timglas från 1771. Orgeln köptes 

1876 och är byggd av P.L. Åkerman från Stockholm. Altaret med skulpterade ornament av trä gjordes av Norrtäljes snickarmästare Nils 

Jean Dahlström 1762. Altarprydnaden tillhör det ovanliga slaget, den har nämligen varit gaveln på en praktsäng från 1600-talet. Sängen äg-

des av baron W.L. Taube (1690-1750), dåvarande ägare till Kristineholm, som skänkte den till sin hemkyrka efter återkomsten 1715 från 

slaget vid Poltava och rysk fångenskap i Sibirien. Dopfunten gjordes troligtvis på 1200-talet och den övre delen är av täljsten och foten av 

sandsten. Av ljuskronorna är den 16-armade från 1771 och den 8-armade finns upptagen i inventariet från 1713. En 6-armad finns upp-

skriven som trasig i inventarieförteckningarna 1713 och 1852, den hänger nu reparerad i sakristian. En fjärde ljuskrona i empir med glaspris-

mor på mässingsställning skänktes 1819. 

Källa:http://www.soderbykarlspastorat.se/sidor/kyrkor/loharad.htm

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Orgeln byggd 1876 av P L Åkerman. Omgjord 1926

10 stämmor 1 manual och pedal

DISPOSITION:

Man                                Pedal

Borduna 16' D                 Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Flûte harmonique 8'                                                                                                                    

Salicional 8'

Oktava 4'

Ekoflöjt 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 2'

Trumpet 8' D

3 koppel. Mekanisk

Koral: Från Gud vill jag ej

Johann Sebastian Bach 1685-1750

 

Koral: Förlossning är kommen

Johann Pachelbel 1653-1706

Inspelat den 9 juni 2008

Ulf Norberg, orgel

Inspelning: Anders Söderlund

 

 

 

Åter hemsidan