Ljusdals kyrka

ORGLAR

SETTERQUISTORGELN

Sedan 2015 är Setterquist orgeln från 1931 placerad bakom Gren och Stråhle-orgeln. 

2014-2015 restaurerades orgeln av Åkerman och Lund Orgelbyggeri AB

Byggd 1932 av Setterquist & Son, Örebro

1956 omdisponerad av samma firma

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 16'

Borduna 16'

Kontrabas 16'

Principal 8'

Vox candida 8'

Subbbas 16'

Flagflöjt 8'

Salicional 8'

Ekobas 16' (tr II))

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Koralbas 4'

Flöjt 4'

Fl¨te octaviante 4'

Nachthorn 2'

Kvintadena 4'

Nasat 2 2/3'

Basun 16'

Kvinta 2'

Waldflöjt 2'

Skalmeja 4'

Oktava 2'

Ters 1 3/5'

 

Ters 1 3/5'

Sifflöjt 1'

 

Mixtur Iv

Scharf IV

 

Cymbel III

Rörskalmeja 8'

 

Trumpet 8'

Tremulant

 

Pneumatisk, rooseveltlådor.

Fasad från 1764-65

 

GREN  OCH STRÅHLE-ORGELN

Byggdes mellan 1761-1764

DISPOSITION

Manual C-d3 Pedal
Qvintadena 16' B/D Bihängd
Principal 8'
Flaggfleut 8'
Octava 4'
Rörfleut 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Bårfleut 2'
Scharf 3 chor
Basun 16' B/D
Trompet 8' B/D
Trompet 4' B
Cornetin 2' B
Vox virginea 8' D

 

KORORGELN

Byggd 1993 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

Manual I              Manual II               Pedal

Principal 16’        Borduna 16’           Kontrabas 16’
Principal 8’           Vox Candida 8’      Subbas 16’
Flagflöjt 8’            Violin 8’                  Ekobas 16’
Gamba 8’              Salicional 8’           Violoncell 8’
Flûte harm. 8’       Eolin 8’                  Borduna 8’
Borduna 8’            Voix céleste 8’     Oktava 4’
Oktava 4’              Rörflöjt 8’             Basun 16’
Flöjt 4’                   Flûte oct. 4’          Trumpet 8’
Qvinta 3’               Fugara 4’
Oktava 2’              Waldflöjt 2’
Mixtur 4 chor       Cornet 4 chor
Trumpet 16’         *Corno 8’
Trumpet 8’

Fria kombinationssystem
(*Euphone 8’ i originaldisposition)

 

 

 

Åter hemsidan