Ljuders kyrka

Välkommen till Ljuders kyrka. Även kallad för utvandrarnas kyrka. I Ljuder har firats kristen gudstjänst 

sedan medeltiden. Åratalet 1270 nämns på minneskorset över den gamla kyrkan. I början av 1800-talet 

samlades församlingsborna fortfarande i den gamla träkyrkan från "uråldrig tid", men den blev för trång och

 var dessutom i dåligt skick. Därför budades till sockenstämma. Denna ägde rum den 10 juli 1839 med 

biskop Esaias Tegnér som ordförande. Biskopen var väl insatt i kyrkobyggnation, vilket stämmoprotokollet 

vittnar om. Man beslöt att bygga en ny kyrka. Man hade ont om pengar - Ljuder var en fattig bygd - 

och penningbrist hotade gång på gång att stoppa arbetet. Men med seghet och enighet lyckades man 

genomföra kyrkobygget. Tredje söndagen i advent 1845 kunde man för första gången fira gudstjänst i 

Ljuders nya stenkyrka. Den slutgiltiga invigningen ägde rum året därpå, den 23 augusti 1846.

Källa: Församlingens hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1952 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Principal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedakt 8' Oktava 8'
Gedakt 8' Fleut d´amour 8' Gedakt 8'
Oktava 4' Fugara 8' Fleut 4'
Quinta 2 2/3' Fleut 4' Nachthorn 2'
Oktava 2' Gemshorn 2' Basun 16'
Mixtur 5 ch Nasat 1 1/3' Trumpet 4
Scharf 2 ch Oktava 1'  
Trumpet 8' Sesquialtera 2 ch  
  Cymbel 3 ch  
  Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Fasad från föregående orgel byggd 1856 av Carl August Johansson, Hovmantorp. 17 st.

 

 

Åter hemsidan