Lista kyrka

ORGEL

Byggd 1976 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Knivsta

DISPOSITION

HV I

BV I

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16

Rörflöjt 8'

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Principal 2'

 

Gedacktflöjt 4'

Quinta 1 1/3'

 

Spetsflöjt 2'

Cornett III ch

 

Mixtur IV ch

 

 

Kyrkans första orgel flyttades hit under 1700-talet från Gillberga kyrka. Orgeln var troligen byggd

under 1500-talet och ombyggd 1696 av Georg Hum, Norrköping.

Ersattes 1876 med en ny orgel byggd av Å & L.

1934 byggdes en ny orgel av Olof Hammarberg.

 

Åter hemsidan