Linköpings Domkyrka

Domkyrkan har dominerat stadsbilden i över 800 år. Med sina 110 m i längd och 

107 m höga torn fortsätter den att imponera. Redan på 1100-talet stod här en före-

gångare. En romansk basilika som var ungefär en tredjedel så stor som nuvarande

 kyrkobyggnad. På 1230-talet fick biskop Bengt av Folkungaätten påvens tillstånd 

att bygga ut med ett tvärskepp och ett nytt kor i öster. Därefter revs 1100-talets 

långhus och nu fortsatte bygget i större skala och i gotisk stil. Källa: Domkyrkans

hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

Festival Toccata by Percy E Fletcher

Från en inspelning den 3 mars 2015 med organisten Ulf Norberg

 

ORGEL

Byggd av G Setterqvist d.ä., A. Österdahl och B. Göransson, år 1929. Orgeln har 61 stämmor 

med cirka 3600 ljudande pipor fördelade på tre manualer och pedal. Fasadpiporna är stumma. 

Den disponerades och avsynades av professor Otto Olsson och genomgick en omfattande 

städning och generalstämning hösten 2007.

DISPOSITION

Manual I C-a3 Manual II C-a3 Manual III C-a3 Pedal C-g1
Principal 16´ Avdelning A Gedackt 16´ Principal 16´
Borduna 16´ Principal 8´ Basetthorn 8´ Violon 16´
Principal 8´ Fugara 8´ Violin 8´ Subbas 16´
Gamba 8´ Flûte harmonique 8´ Salicional 8´ Ekobas 16´ (transmitterad)
Dolce 8´ Oktava 4´ Aeoline 8´ Quinta 12´
Flauto doppio 8´ Quinta 2 2/3´ Voix céleste 8´ Violoncelle 8´
Flauto major 8´ Flageolett 2´ Rörflöjt 8´ Borduna 8´
Flautino 4´ Ters 1 3/5´ Salicet 4´ Oktava 4´
Oktava 4´ Cornett 4 chor Flüte octaviante 4´ Kontrabasun 32´
Oktava 2´ Nasard 2 2/3´ Basun 16´
Cornett 5 chor Avdelning B (inom crescendoskåp) Waldflöjt 2´ Trumpet 8´
Mixtur 4 chor Kvintadena 16´ Harmonica aethera 3 chor Trumpet 4´
Trumpet 16´ Gedackt 8´ Euphone 8´
Trumpet 8´ Kvintadena 8´ Oboe 8´ Trumpet 8´
Gemshorn 4'
Hålflöjt 8´ Högtrycksavdelning (på särskild väderlåda) Trumpet 8´
Dulcian 16´ Stentorfon 8´
Clarinette 8´ Prestant 4´
Corno 8´ Tuba mirabilis 8´
Clairon 4´

 

Åter hemsidan