Lidingö kyrka

Kyrkan har blivit om – och tillbyggd många gånger. De äldsta delarna är södra och norra långväggarna. 

År 1756 tillbyggdes kyrkan åt väster varvid läktaren tillkom, korväggen byggdes om och fick tre ljusöpp-

ningar. På 1870-talet fick norra sidan fönster. År 1913 gjordes ombyggnaden av koret, det vill säga öst-

väggen genombröts och bildade det vi idag ser som triumfbåge. Väggmålningarna i kyrkan är dels 

från 1600-talet, skadade och något restaurerade efter att under 1700-talet ha varit överkalkade. Evange-

listsymbolerna på korväggen tillkom 1913. Predikstolen är från 1779 och ersatte då den från 1623, 

som ansågs omodern och farlig att använda. Bänkarna i kyrkan är från restaureringen 1952. År 1756 

hade man skaffat nya slutna bänkar, som utbyttes på 1870-talet och ersattes med nya. Även sakristian har 

byggts om ett flertal gånger. Den fick sitt nuvarande utseende 1972 efter att 1969 varit utsatt för brand.

Källa: Lidingö församling

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 
 

ORGEL

Byggd 1984-85 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB

Huvudmanual Övermanual Pedal
Borduna 16' Fugara 8' Subbbas 16'
Principal 8' Salicional 8' Principal 8'
Rörfleut 8' Borduna 8' Borduna 8'
Octava 4' Principal 4' Octava 4'
Flagfleut 4' Fleut 4' Trombone 16'
Quinta 3' Nasat 3'  
Octava 2' Flautino 2'  
Scharf III2' Ters 1 3/5'  
Trompet 8' Fagott-Oboe 8'  
  "Vädersvällare"  

Tonomfång: Manualen C-g3. Pedalverket C f1

Sedvanliga unison och pedalkoppel

Skjutkoppel för II/I

Separat bälgverk för manualerna och pedalverket, 3 kilbälgar. 

Övermanualen inbyggt i separat orgelskåp med "svällare"

 

 

Åter hemsidan