Leufsta Bruks kyrka

De gulputsade tegelmurarna formar en enskeppig salkyrka med koret i norr. Två ingångar finns, 

en mitt i sydgaveln och en mitt på östra långmuren. Symmetrin understryks av höga, rundbågiga 

fönster med små, blyinfattade rutor. Säteritakets ursprungliga spåntäckning utbyttes redan 

1736 mot tegel. Det kröns av två takryttare i form av urnor med flammor s.k. knappar. Undre 

takfallet har fyra takkupor, en i vart väderstreck. De är inte ursprungliga men byggdes före 

1748, då de syns på en teckning över bruket. Intill nordmuren sluter sig en låg, kvadratisk sakristia 

med valmat sadeltak. Den praktfulla interiören är en av Sveriges mest välbevarade kyrkorum 

från barocken. Altaruppsatsen, predikstolen och orgelfasaden härrör troligen från skulptören 

Herman Buck. Predikstolen omges av draperimålning. Bänkinredningen är sluten. Över rummet höjer 

sig ett spegelvalv av trä. Tegelgolvet är ursprungligt. Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1728 av Johan Niclas Cahman, Stockholm

DISPOSITION

HV II RP 1 Pedal
Quntadena 16' B/D Gedact 8' Offen Subbas 16'
Principal 8' B/D Quintadena 8' Principal 8'
Rohrflöte 8' Principal 4' Gedact 8'
Quintadena 8' Flöte 4' Quinta 6'
Octava 4' B/D Quinta 3' Octava 4'
Spitzflöte 4' Octava 2' Rausquint 2 fach
Quinta 3' Mixtur 4 fach 1 1/3' Mixtur 4 fach
Sup Octava 2' Vox humana 8' Bassun 16

Mixtur 5 fach B/D 1 1/3'

 

Trompet 8'

Trompet 8' B/D

 

Trompet 4'

Korton I/II. Mekanisk, slejflådor.

Orgeln renoverades 1773 av Olof Schwan, Stockholm och 1858.

Omkring 1900 gjordes orgeln ospelbar.

Den gjordes spelbar igen 1933-34 av John Vesterlund, Lövstabruk, då ryggpositivet återinsattes.

I samband med kyrkorestaurenringen 1962-63 påbörjades en fullständig restaurering av orgeln, för att trygga dess

bestånd för framtiden och att sätta den i bästa möjliga skick. Arbetet utfördes av Marcussen & Son. Aabenraa, Danmark,

och avslutades våren 1964..

2005-2006 utförde orgelfirmorna Mats Arvidsson (baälgverk, pipor), och Åkerman & Lund 

(väderlådor, mekanik, spelbord intonation och stämning)

Åter hemsidan