Leksands kyrka

Arkeologiska utgrävningar visar att det på platsen tidigare har stått en så kallad stavbyggnad, antagligen 

från senare hednisk tid. De äldsta delarna av den nuvarande stenkyrkan härstammar från cirka år 1200. 

Omkring år 1400 fick kyrkan ett högt torn, Dalarnas första. I slutet av 1500-talet brann tornet ner första 

gången efter ett åsknedslag. Det återuppbyggdes lika högt, men efter ännu en åskbrand 1627 fick kyrkan 

sin karaktäristiska lökkupol, byggd 1709-1715 troligen efter rysk förebild. Klockorna hänger dock i 

det särskilda klocktornet eller klockstapeln, se nedan. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGLARNA

 

 

 

Läktarorgeln är byggd av Setterquist & Son 1895 utbyggd 1954 av Åkerman & Lund

DISPOSITION:

Manual I:  

Manual II:  

Manual III:

  Pedal: 

Principal 16’ 

Kvintadenia 16’  

Gedackt 16’  

Principal 16’

Principal 8’  

Kvintadena 8’

Principal 8’

Subbas 16’  

Borduna 8’  

Basetthorn 8’  

Rörflöjt 8’  

Gedackt 16’  

Flute Harmonica 8’  

Gedackt 8’  

Salicional 8’  

Kvinta 10 2/3’  

Oktava 4’  

Oktava 4’

Voix céleste 8’  

Oktavbas 8’
Hålflöjt 4’ Koppelflöjt 4’   Prestant 4' Borduna 8’  
Kvinta 2 2/3’   Rörflöjt 2’   Flute octaviante 4’   Oktava 4’
Oktava 2’   Larigot 1 1/3’   Fugara 4’ Mixtur 6 ch,  
Oktava 1’   Sifflöjt 1’   Gemskvint 2 2/3’  Basun 16’  
Cornett 3 ch,   Scharf 4-5 ch,   Waldflöjt 2’   Trumpet 8’  
Mixtur 4-7 ch,   Rankett 16’   Ters 1 3/5  Trumpet 4’  

Trumpet 16’

Skalmeja 8’

Mixtur 4-6 ch,  

 

Trumpet 8’  

Tremulant.  

Cymbel 3 ch,

 

Trumpet 4’  

 

Corno 8’  

 

 

 

Tremulant

 

Sedvanliga koppel.  Tre fria komb.

Elektrisk traktur och registratur.  Slejflådor i hela verket.  Gamla fasaden bibehållen.

Äldsta orgeln synes vara ett av A Trotzig skänkt verk år 1681.  Omb av J N Cahman 1701 och 1722-24. 

Det gamla positivet skänktes till Djura 1735.  Cahmanorgeln uppsattes 1895 i Djura. 

Ny orgel byggdes för Leksand av Setterquist år 1895.  Denna orgel ersattes 1954 av Åkerman & Lunds orgel.  

 

   

Åter hemsidan